Cooking Revolution - La Revolución en la Cocina - Революция на Kухне - La Révolution dans la Cuisine - La Rivoluzione in Cucina - 台所で革命 - A revolução na Cozinha - La Revolució de la Cuina - Sukaldean Iraultza - A revolución na Cociña - De revolutie in de Keuken - Die Revolution in der Küche - A Forradalom a Konyhában - Revolutionen i Köket - Rewolucja w Kuchni - الثورة في المطبخ - Revolutionen i Køkkenet - La Revolucio en la Kuirejo

jueves, 29 de marzo de 2012

Viva la Pepa...!!!

VISCA LA PEPA!

Exposició d’aquarel·les de Josep Xolbi sobre la Constitució de 1812, en paper artesanal fet i comprat a Cadis.

La nostra història constitucional fou iniciada per la Constitució de 1812 que, front a l’absolutisme monàrquic anterior, va permetre regular de manera pacífica la convivència política dels ciutadans i ciutadanes amb uns plantejaments liberals i progressistes molt avançats per l’època. Els articles seleccionats del seu text per aquesta exposició són una bona mostra. Caldrà esperar a la Constitució republicana de 1931 per tal de trobar una altra “carta magna” semblant.

¡VIVA LA PEPA!

Exposición de acuarelas de Josep Xolbi sobre la Constitución de 1812, en papel artesanal realizado y adquirido en Cádiz

Nuestra historia constitucional se abrió con la Constitución de 1812, la cual, frente al absolutismo monárquico anterior, permitió regular de manera pacífica la convivencia política de las ciudadanas y ciudadanos con unos planteamientos liberales y progresistas muy avanzados para la época. Los artículos seleccionados para esta exposición son una buena muestra. Será preciso esperar a la Constitución republicana de 1931 para encontrar otra “carta magna” semejante.

VIVA LA PEPA!

Exhibition of watercolors by Joseph Xolbi on the Constitution of 1812, on handmade paper made ​​and purchased in Cádiz

Our constitutional history opened with the 1812 Constitution, which, compared with previous absolute monarchy, allowed regulates peaceful political coexistence of citizens with liberal and progressive approaches, very advanced for its time. The articles selected for this exhibition are a good sign. Will need to wait for the Republican Constitution of 1931 to find another similar great document.

Refugio Restaurante, a partir del martes 3 de abril - Des del dimarts 3 d'abril - Since tuesday, april 3th.

1 comentario: